+385 1 6264 604 info@wge-tech.eu
WGE-Tech - ZDUE GPRS PLUS VI komunikator

ZDUE GPRS PLUS VI komunikator

sagemcom dr neuhaus

Sučelje:

Sučelje mjernog uređaja CL1-sučelje kao redna stezaljka u skladu sa standardom DIN EN 62056-21: NAČIN A, C ; Brzina: do 19,200 bauda, poludupleksno
RS232- sučelje kao RJ6/6 Signali: Rx, Tx, GND, DCD:Brzina: do 38,400 bauda, obosmjerno
RS485 – 2-žičano sučelje kao redna stezaljka Signali: RT+, RT-: max. 32 odašiljača: Brzina: do 19,200 bauda, poludupleksno
Oblik podataka 7E1 (način mjernog uređaja), 8N1 ili 8E1 podržava preklopnik brzine prijenosa podataka (baud rate switch) u skladu sa DIN EN 62056-21 Način C
Konfiguracija ažuriranje firmvera, osnovna konfiguracija i proširena konfiguracija u skladu s DIN EN 62056-21 Način C: lokalno putem RS 232 sučelja mjernog uređaja daljinskim putem telefonskog poziva
Napajanje ulazni napon uređaja: Un 100-230 VAC +/- 10% (integrirano napajanje širokog raspona), Fn 50 Hz: Un 60-100 VDC +/- 10%; 40mA/120mA
Dodatno napajanje 9 VDC / 100mA

Radio:

Povezanost GSM podaci (CSD); netransparentna: Modem tipa V. 32, RLP u skladu sa GSM Rec. (preporuka) 4.22, ISDN Tip B.110:GPRS podaci: Klasa 10: do 2 uzlazne veze / do 4 silazne veze, max. 5 veza; proces kodiranja: CS-1, CS-2, CS-3, CS-4
Snaga prijenosa Četvero-pojasna ( pri korištenju antene koja podržava četvero-pojasnu funkciju); GSM 900 MHz: max. 2 watta, DCS 1800 MHz: max. 1 watt, GSM 850 MHz: 2 watta, PCS 1900 MHz: max, 1 watt
Priključak za antenu nominalna impedancija: 50 ohma; utor: SMA ili FME

Certifikacija:

Uvjeti okoline Rad od -20°C do +55°C; +55°C do 65°C (smanjena učinkovitost); -25°C do +85°C (skladištenje); vlažnost 0-95 % bez kondenzacije
Odobrenja Oznaka sukladnosti CE;
telekomunikacijski uređaji (1999/5/EZ) EN 301419-1, EN 301511. Modul sa GCF certifikatom
elektromagnetska kompatibilnost (2004/108/EZ) EN 55022 Klasa B, EN 55024; EN 61000-6-2, EN 61000-4-(2/3/4/5/6/11. EN 61036
električna sigurnost (2006/95/EZ) EN50428

Mehanički dio:

Kućište standardno kućište za ugradnju poklopca terminala, ugradnja sa tri točke u skladu sa DIN 43857-5, IP51, zapaljivost u skladu s UL94-V0, poklopac za kutiju terminala može se hermetički zatvoriti
dimenzije otpr. 105 x 70 x 180 mm (D x Š x V)
težina 350g

Razno:

Dodaci razne antene, softver
Opseg isporuke uređaj; priručnik za ugradnju