+385 1 6264 604 info@wge-tech.eu
WGE-Tech - Data logger Veribox Mini

VERIBOX-MINI data logger

veraut

Glavne značajke

 • Mali troškovi instalacije (Plug & Play)
 • ATEX eksplozivna zona 1 certificirana (TÜV-A 04 ATEX 0001X), PTB-1.42 4029030
 • Ažuriranje programske podrške s udaljenosti (TCP / IP); Daljinska konfiguracija (SMS / UMTS / LTE)
 • Datalogger (~ 18.000 unosa u memoriji) – Neizbrisiva memorija – Nema gubitka podataka neovisno o vrsti mjerila (sučelja / protokoli do većine dostupnih vrsta EVC-a)
 • Konfiguracija preko zaslona i / ili računalnog softvera i / ili daljinski putem SMS / FTP-a.
 • Alarmmanagement “na brodu” – Neposredno upozorenje u slučaju kršenja jednog od pravila za alarm (npr. Propuštanje, prekoračenje dopuštene potrošnje po satu, promjena tlaka.)

Napajanje

 • Li-baterija (single)
 • Li-baterija (dvostruko pakiranje)
 • Li-baterija (8-pack)
 • 230 VAC mrežni adapter
 • 3,3-48 VDC mrežni adapter

Fizička sučelja

 • 4 digitalna ulaza / kanala (npr. Puls / reed, prekidač)
 • 3 analogna ulaza / kanala
 • (0-10V / 0-20mA, npr. Senzori temperature / tlaka, itd.)
 • 2 digitalna izlaza (otvoreni kolektor, maks. 100 mA)
 • serijsko sučelje RS232 / RS485 / TTL (npr. elektronički ispravljači volumena / EVC / PTZ)
 • opcionalno: apsolutni davač ili koder sive boje
 • opcionalno: multiplekserska ploča za čitanje 2 EVC-a
 • (i 2 apsolutna enkodera ili kodera sive koda)